thiếu nhân sự

Cập nhập tin tức thiếu nhân sự

Hơn 70 triệu lượt khách đi du lịch, thiếu trầm trọng người phục vụ

Riêng 7 tháng đầu năm, đã có 71 triệu lượt khách nội địa đi du lịch, chưa kể khách quốc tế. Sự bùng nổ về lượng khách, sau hai năm Covid, khiến ngành du lịch thiếu nhân sự trầm trọng.