thiếu thuốc trang thiết bị y tế

Cập nhập tin tức thiếu thuốc trang thiết bị y tế

Sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định gỡ ‘khó’ thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.