thiếu tướng Lê Mã Lương

Cập nhập tin tức thiếu tướng Lê Mã Lương

Thiếu tướng Lê Mã Lương kể về chiến sự ác liệt tại Vị Xuyên

Tôi không bao giờ có thể quên những trận đánh ác liệt, bộ đội chúng ta chốt trong các hang đá. Những trận pháo kích dã man từ phía Bắc đã kéo sập hang vùi lấp nhiều đồng đội của tôi trong đó.

Tướng Lê Mã Lương kể chuyện cuộc chiến 1979 với thanh niên

Thiếu tướng Lê Mã Lương chia sẻ với các thanh niên nhập ngũ năm 2016.