thiếu tướng quân đội

Cập nhập tin tức thiếu tướng quân đội

2 tên trộm đột nhập nhà Thiếu tướng quân đội

Sau gần 3 tháng đột nhập vào nhà Thiếu tướng quân đội để trộm xe SH nhưng bất thành, 2 tên trộm đã sa lưới.