ThinkTiny

Cập nhập tin tức ThinkTiny

Và không, tất nhiên nó không thể chơi Crysis, hay thậm chí là xếp hình Pokemon, nhưng có thể chiến một số game cổ điển cài sẵn bên trong.