thợ lặn Formosa

Cập nhập tin tức thợ lặn Formosa

Thêm 15 thợ lặn Formosa vào Huế kiểm tra sức khỏe định kỳ

Trong số 15 thợ lặn vào kiểm tra sức khỏe tại BV Trung ương Huế, 3 người phải ở lại BV để theo dõi.

1 thợ lặn Formosa tử vong, 5 người nhập viện

1 thợ lặn của công ty Nibelc (nhà thầu phụ cho công ty Sam Sung C&T VN) tử vong tại khu ký túc xá công ty Nibelc tại Quảng Trạch chiều qua.