thợ lò

Cập nhập tin tức thợ lò

Xuống độ sâu 375m cùng thợ lò mang 'vàng đen' lên mặt đất

Hàng chục thợ lò mang theo tư trang xuống lò giếng làm việc, họ thường gọi đó là “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ”.

Đá tụt lở ở mỏ than Mông Dương, một thợ lò tử nạn

Đang làm việc trong lò, một công nhân bị đá tụt lở đè vào người dẫn đến tử vong.