thợ lò

Cập nhập tin tức thợ lò

Đá tụt lở ở mỏ than Mông Dương, một thợ lò tử nạn

Đang làm việc trong lò, một công nhân bị đá tụt lở đè vào người dẫn đến tử vong.