thờ mẫu tam phủ

Cập nhập tin tức thờ mẫu tam phủ

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ: “Bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt

Nghệ thuật Chầu văn ra đời gắn liền với nghi thức tụng ca công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Đức Thánh Cha (Đức Thánh Trần Hưng Đạo)

Chương trình hành động quốc gia bảo vệ, phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu

Sau lễ đón bằng UNESCO ghi danh "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" là Di sản Văn hóa phi vật thể, Bộ VHTT&DL đã công bố chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản này.