Trước giờ quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị các địa phương báo cáo về tình hình hoạt động của sân golf. Trong đó lấy ý kiến về hàng loạt vấn đề khi xây dựng điều kiện đầu tư sân golf.

Việt Nam 100 sân golf chưa đủ: Từ Bắc chí Nam xin mở thêm

Số phận đắng chát của dự án 'mộng mơ' 1,5 tỷ USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf để trình Chính phủ ban hành trước 31/12/2018.

Để xây dựng Nghị định trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương báo cáo đánh giá chung về tình hình thực hiện các dự án sân golf trên địa bàn, trong đó nêu rõ số lượng, quy mô, tổng diện tích đất sử dụng để xây dựng sân golf (trong đó có diện tích nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng); đóng góp của các dự án cho thu  ngân sách, tạo việc làm cho địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1946 và Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về sân golf, trong đó nêu rõ mặt tích cực, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

{keywords}
Quy hoạch sân golf sẽ được bãi bỏ, thay vào đó là dùng điều kiện kinh doanh

“Đề xuất định hướng soạn thảo các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf và quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị.

Vậy điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf dự kiến có những gì?

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa ra các điều kiện về sử dụng đất để xây dựng sân golf, điều kiện xây dựng sân golf và công trình phụ trợ, điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh sân golf, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án Du lịch, vui chơi giải trí có sân golf.

Liên quan đến điều kiện sử dụng đất xây dựng sân golf, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra loạt câu hỏi để địa phương góp ý. Đó là loại đất nào không được chuyển mục đích làm sân golf? Có cho phép làm sân golf tại khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh... ? Có cho phép chuyển đất lúa, đất rừng,... làm sân golf không? Nếu cho phép thì cần đáp ứng điều kiện gì?...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị cho ý kiến về “sự cần thiết và tính khả thi” của việc áp dụng các điều kiện như: Mỗi lỗ golf không được sử dụng quá 5ha đất. Đối với sân golf có quy mô trên 18 lỗ thì diện tích xây dựng sân golf lần đầu không được quá 270 ha hoặc không vượt quá 54 lỗ?

Thời gian thực hiện xây dựng và đưa vào hoạt động một sân golf không quá 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều kiện đối với nhà đầu tư, là phải đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu tương ứng với diện tích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và ký quỹ theo quy định Luật Đầu tư. Ngoài ra, việc kinh doanh hoạt động tập luyện và thi đấu golf phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính và nhân lực theo pháp luật về thể thao...

Mục đích của việc ban hành Nghị định này là nhằm thực hiện quy định của Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ 1/1/2019) về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ. Đồng thời, thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh sân golf theo quy định của Luật Đầu tư.

Với mục đích đó, Nghị định sẽ đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh sân golf theo hướng bãi bỏ quy hoạch phát triển sân golf để chuyển sang áp dụng các điều kiện đầu tư kinh doanh với các tiêu chí minh bạch để nhà đầu tư tuân thủ.

Lương Bằng

Việt Nam 100 sân golf chưa đủ: Từ Bắc chí Nam xin mở thêm

Việt Nam 100 sân golf chưa đủ: Từ Bắc chí Nam xin mở thêm

“Sức nóng” của dự án sân golf đang lan rộng từ Bắc chí Nam, từ Tây Nguyên cho đến Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ,...