Thôi Thiên Khải

Cập nhập tin tức Thôi Thiên Khải

Trung Quốc thay đại sứ tại Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải, hôm nay (22/6), thông báo ông sẽ thôi giữ chức vụ này sau 8 năm làm việc tại Washington.

Trung Quốc tuyên bố không định thay thế Mỹ

Mục tiêu của Trung Quốc không phải là thay thế Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới.

Đại sứ Trung Quốc thừa nhận sự thật quan hệ với Mỹ, kêu gọi đi 'đúng đường"

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải thừa nhận các mối quan hệ giữa nước này với Mỹ đang đối mặt "những khó khăn nghiêm trọng".