thông cảm

Cập nhập tin tức thông cảm

 Gái "nạ dòng" mà đòi lấy trai tân?

Gái đã qua "một lần đò" không được lấy trai tân?

  Gái đã qua "một lần đò" không được lấy trai tân?

Sao Việt: người khâm phục, kẻ hết hồn với Trang Trần

 Nhiều sao Việt đã có những chia sẻ riêng xung quanh vụ việc Trang Trần bị tạm giam do cự cãi và chống đối người thi hành công vụ. Thế nhưng thái độ của họ lại hoàn toàn khác nhau.