thống lĩnh thị trường viễn thông

Cập nhập tin tức thống lĩnh thị trường viễn thông

Tâm điểm CNTT: Viettel là DN duy nhất thống lĩnh thị trường viễn thông

 Viettel là DN duy nhất thống lĩnh thị trường viễn thông là thông tin công nghệ được quan tâm nhất tuần qua trên VietNamNet, theo Google.

Viettel là DN duy nhất thống lĩnh thị trường viễn thông

 Từ ngày 15/6/2015 Viettel là doanh nghiệp duy nhất thống lĩnh thị trường đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất tại Việt Nam.