Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã thông qua Quy định (sửa đổi, bổ sung) đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10 đã diễn ra dưới sự chủ trì của nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết 2016 là năm đầu tiên các cấp Hội Nhà báo trong cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 10, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch công tác năm 2016 của Hội.

Dù công tác năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn song Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thiết thực, hiệu quả vào thành tích chung của báo giới cả nước.

{keywords}

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong năm 2017, Hội tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, qua đó góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thông qua Quy định (sửa đổi, bổ sung) đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Quy định này gồm 10 điều, kèm theo đó là bản giải thích, cụ thể hóa một số nội dung thuộc 10 điều quy định.

Theo Ban soạn thảo, từ ngày 1/1/2017, Luật Báo chí 2016 sẽ bắt đầu có hiệu lực và Quy định đạo đức người làm báo đã bổ sung, sửa đổi sẽ được đưa vào thực thi cùng lúc với Luật Báo chí 2016.

Bộ Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Hiến pháp 2013 và Luật Báo chí 2016, đáp ứng tình hình mới của đời sống xã hội, thực tiễn đời sống báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến đóng góp, chỉnh sửa từ thành viên Ban soạn thảo, cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành...

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban soạn thảo đã cân chắc, chọn lọc, đưa ra bản dự thảo Quy định gồm 10 điều, thể hiện trong những câu chức ngắn gọn, vừa có tính khái quát, vừa cụ thể dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện...

Ban soạn thảo cho rằng đây là bộ quy định được giới báo chí cả nước quan tâm, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng. Bộ quy định này có giá trị dẫn dắt lương tâm, trách nhiệm của người cầm bút và chắc chắn sẽ lan tỏa trong đời sống báo chí, tác động tích cực, trực tiếp đến đội ngũ những người làm báo cả nước. Trên nền tảng luật pháp và đạo đức, những người làm báo Việt Nam cùng chung sức xây dựng một nền báo chí lành mạnh, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Cũng trong hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến, thông qua dự thảo Quy chế câu lạc bộ các nhà báo cao tuổi; bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngày 28/12 tới, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức hội thảo quốc gia "Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Hội Nhà báo Việt Nam trao giải ảnh báo chí "ASEAN-Một cộng đồng" của Liên đoàn nhà báo ASEAN (CAJ) mà Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2015-2017.

Theo Vietnam+