thông tin tài khoản

Cập nhập tin tức thông tin tài khoản

Maybanhang.net phản hồi việc khách hàng bị mất tài khoản

Công ty cổ phần giải pháp EZ (EZ Solution) vừa ra thông cáo báo chí phản hồi việc khách hàng N.K.N sở hữu mã cửa hàng 18892  phần mềm quản lý bán hàng Maybanhang.net do Công ty cung cấp bị mất tài khoản.