Trong chương trình thực tế 'Thử thách bất khả thi', một người đàn ông 60 tuổi đã thực hiện thử thách dầm mình trong bể đá gần 2 tiếng.

Với người bình thường, "ướp xác" như vậy trong khoảng 15 phút có thể dẫn đến tình trạng mất dần ý thức, chết não... nhưng người đàn ông này đã khiến cả thế giới phải bất ngờ với sức chịu đựng vượt qua mọi giới hạn.

VietNamNet TV