Thread

Cập nhập tin tức Thread

Thread là gì và vì sao được dùng bởi Apple HomeKit?

Thread là giao thức mạng không dây dạng lưới, có đầy đủ ưu điểm của kiểu mạng này so với mạng không dây nội bộ như WiFi, và linh hoạt hơn so với Zigbee.