Thresh Vũ Khí Tối Thượng

Cập nhập tin tức Thresh Vũ Khí Tối Thượng

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 9.23 - Tiền Mùa Giải 2020 và phần thưởng Xếp Hạng 2019

(GameSao.vn) - Phiên bản đánh dấu sự kết thúc của mùa giải 2019!

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 09/11 – Biểu tượng phần thưởng Xếp Hạng mùa giải 2019

(GameSao.vn) – Một loạt các vị tướng được cân bằng sức mạnh trong ĐTCL…

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 07/11 – Trang phục Thresh Hàng hiệu

(GameSao.vn) – Trang bị Sát Lực và meta ĐTCL Mùa 2 tiêp tục được cân bằng…

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 06/11 – Thresh Vũ Khí Tối Thượng và trang bị Sát Lực mới

(GameSao.vn) – Những bổ sung, thay đổi mới nhất ở bản cập nhật 9.23…