thủ đô 1954

Cập nhập tin tức thủ đô 1954

Khoảnh khắc khó quên về Hà Nội từ sau năm 1954

Mít tinh ở Nhà hát Lớn, bộ đội hành quân, người dân hăng say lao động sản xuất và học tập là những hình ảnh tư liệu lịch sử kể từ ngày giải phóng thủ đô giai đoạn từ 1954 đến 1975.