thụ động

Cập nhập tin tức thụ động

Bao giờ học sinh dám 'viết thư cho thầy hiệu trưởng'

Từ nền móng những học sinh như thế, chúng ta mới có được thế hệ công dân tự tin, vững vàng, đĩnh đạc ngay cả khi đi ra quốc tế.