- Từ nay đến hết tháng 3, mọi thư đóng góp ý kiến về dự thảo sửa Hiến pháp không cần phải dán tem.


Họp báo triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 29/12/2012. Ảnh: Lê Anh Dũng

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, theo chỉ đạo của Bộ Thông tin -Truyền thông, từ ngày 2/1 đến 31/3, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức vận chuyển và phát thư đóng góp ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân trên toàn mạng bưu chính công cộng.

Mọi tổ chức cá nhân có thể gửi thư không dán tem, trên phong bì ghi rõ: Thư góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Địa chỉ nơi nhận: Thường trực Ban Biên tập - Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

PV