thu hồi bằng khen

Cập nhập tin tức thu hồi bằng khen

Bộ Công thương chưa phản hồi yêu cầu thu hồi huân chương của Trịnh Xuân Thanh

Mặc dù Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ đã đốc thúc Bộ Công thương đề xuất thu hồi bằng khen, huân chương của ông Trịnh Xuân Thanh nhưng đến nay chưa nhận được hồi âm.

Xem xét thu hồi bằng khen, huân chương của Trịnh Xuân Thanh

Cơ quan chức năng sẽ xem xét để thu hồi bằng khen và huân chương đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh trước đây.