Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định. Y Dược là nghề liên quan trực tiếp tới sinh mệnh con người, vì đây là một nghề rất “nhạy cảm” nên người hành nghề cần có chứng chỉ để chứng minh năng lực của mình.

Theo quy định của luật Dược 2016, có hiệu lực từ 1/1/2017, mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề dược. Trên Chứng chỉ hành nghề dược ghi đầy đủ phạm vi hành nghề mà người có chứng chỉ hành nghề dược đáp ứng điều kiện và được phép hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề dược không quy định thời hạn hiệu lực và có giá trị trong phạm vi cả nước.

Luật Dược 2016 cũng siết chặt các quy định quản lý chứng chỉ hành nghề dược. Cơ quan chức năng sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề dược khi vi phạm 1 trong 11 trường hợp sau:

1. Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền.

2. Người được cấp chứng chỉ hành nghề dược đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của mình.

3. Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược.

4. Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.

5. Cá nhân có từ 2 chứng chỉ hành nghề dược trở lên.

6. Người có chứng chỉ hành nghề cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề dược.

7. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược không đáp ứng một trong các điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Điều 13 hoặc Khoản 2 Điều 14 của luật Dược.

8. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục.

9. Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

10. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược gây hậu quả đến tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

11. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước chứng chỉ hành nghề dược từ 2 lần trở lên đối với một hành vi vi phạm.

{keywords}
 Mỗi người chỉ có một chứng chỉ hành nghề dược.

Theo quy định, để được cấp chứng chỉ hành nghề dược, người đề nghị cần có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược; đại học hành y đa khoa; đại học ngành y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền; đại học ngành sinh học; đại học ngành hóa học; cao đẳng ngành dược; trung cấp ngành dược; cao đẳng, trung cấp ngành y; trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền; văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược; giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực.

Ngoài ra, người đề nghị phải có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định.

T.Thư