thu hồi dự án chậm triển khai

Cập nhập tin tức thu hồi dự án chậm triển khai

Dự án hoành tráng “bất động” trên đất vàng Đà Nẵng sẽ đi về đâu?

Nhiều dự án bất động sản lớn tại Đà Nẵng hiện đang "bất động", có khả năng sẽ phải phân kỳ đầu tư, bị thu hồi hoặc chuyển thành những dự án công cộng.

Hà Nội "nương tay" với dự án nợ thuế?

 Hà Nội vừa yêu cầu thu hồi, đổi chủ đầu tư với 5 dự án triển khai dở dang gây mất mỹ quan đô thị, nhưng lại không thể xử lý với các dự án nợ thuế trăm tỷ từ năm này sang năm khác,