thu hồi sách

Cập nhập tin tức thu hồi sách

Thu hồi cuốn Madam Nhu- Quyền lực bà Rồng

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (TT&TT) vừa có hai văn bản đề nghị dừng phát hành đồng thời thu hồi hai quyển sách Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng và Life plaza.

Thu hồi sách dạy trẻ đi trên thủy tinh

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thu hồi sách có bài học "Vượt qua nỗi sợ", đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan.