Cream mủ trôm Tân Gia Khang bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng về độ đồng đều khối lượng.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ra thông báo số 2307/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh đã lấy mẫu sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang (số lô: 05TDD0318TV; ngày sản xuất: 22/5/2018; nạn dùng: 22/5/2021) kiểm tra chất lượng. Sản phẩm này do Công ty TNHH SX - TM - XNK mỹ phẩm Tân Đại Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

{keywords}

Sản phẩm mủ trôm Tân Gia Khang

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang (số lô: 05TDD0318TV; ngày sản xuất: 22/5/2018; hạn dùng: 22/5/2021).

Đồng thời, công ty TNHH SX - TM - XNK mỹ phẩm Tân Đại Dương phải gửi thông báo và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định này và báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/1/2019.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM kiểm tra về việc sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty Tân Đại Dương, giám sát việc thu hồi và xử lý, xử phạt công ty theo quy định hiện hành.

T.Thư