thu hồi sim kích hoạt sẵn

Cập nhập tin tức thu hồi sim kích hoạt sẵn

"Xử lý SIM kích hoạt sẵn phải thường xuyên, liên tục"

Bộ trưởng TT&TT khẳng định công tác thu hồi SIM kích hoạt sẵn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính cấp thiết như việc chúng ta đánh răng rửa mặt hàng ngày.