Thư ký ông Nguyễn Bá Thanh

Cập nhập tin tức Thư ký ông Nguyễn Bá Thanh

Nguyên thư ký ông Bá Thanh được bổ nhiệm chức mới

Ông Nguyễn Đình Thuận, nguyên thư ký ông Nguyễn Bá Thanh vừa được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

Thư ký ông Bá Thanh làm Chánh thanh tra Viện kiểm sát NDTC

Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính TƯ Phan Văn Tâm được bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.