thu nhập nhân viên y tế

Cập nhập tin tức thu nhập nhân viên y tế

Đoàn giám sát sốc vì thu nhập nhân viên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM quá thấp

Thu nhập trung bình của nhân viên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khoảng 8 triệu đồng/tháng. Hơn 60 người xin nghỉ việc từ đầu năm 2022 đến nay khi chuyển xuống cơ sở 2 làm việc.