- Năm học 2015-2016 Trường Marie Curie (Hà Nội) sẽ thực hiện một bài kiểm tra gần giống với trò chơi trí tuệ dạng như game show để tuyển sinh vào lớp 6. Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, việc luyện thi theo đề mẫu, theo lối mòn sẽ rất khó xảy ra.

Theo phương án đã đã Sở GD-ĐT Hà Nội đồng ý, Trường Marie Curie sẽ cho học sinh dự tuyển làm bài test trong vòng 60 phút với cấu trúc IQ: 60 câu /45 phút; EQ: 30 câu/15 phút. Cách thức này theo hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang gần như game show. Các câu đầu rất dễ nhưng càng về sau càng khó và không nhiều người có thể làm hết được trong thời gian nhất định.

Ngày 17/4, trường cũng đã công bố minh họa nội dung bài kiểm tra trí tuệ sẽ được áp dụng trong việc tuyển sinh vào lớp 6.

Các câu IQ chủ yếu yêu cầu học sinh phải có tư duy logic, phát hiện ra tính quy luật để tìm ra đáp án đúng. Các câu hỏi EQ chủ yếu yêu cầu học sinh chọn cách xử lý tình huống hoặc những câu hỏi rất gần gũi, thú vị.

Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, với phương án mới này việc luyện thi theo đề mẫu, theo lối mòn sẽ rất khó xảy ra.

Trước câu hỏi, bộ đề minh họa trường đưa hôm nay có phần dễ dàng, liệu sắp tới trong kỳ tuyển sinh chính thức có khó hơn, ông Khang khẳng định: "Tôi chịu trách nhiệm trước ngành và sở về sự trung thực này. Không ai công bố đề thật nhưng về hình mẫu là mô phỏng sẽ được thể hiện trung thực trong kỳ cuộc tuyển sinh sắp tới".

Học sinh sau khi làm xong có thể biết kết quả sau 48 tiếng.

Cùng xem bộ đề minh họa trong game show tuyển sinh vào lớp 6 của Trường Marie Curie 2015-2016:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
 

  • Văn Chung