Tuần trước, các bậc phụ huynh trên khắp nước Anh đã biểu tình phản đối các bài kiểm tra, kêu gọi để trẻ con được sống đúng tuổi của mình. Thay vì cho con tới trường, họ đã đưa trẻ tới công viên và viện bảo tàng.

{keywords}

Mục đích của các cuộc biểu tình nhằm vào các bài thi bắt buộc mà phụ huynh và giáo viên cho là đặt quá nhiều áp lực lên bọn trẻ. Bài kiểm tra chuẩn hóa – hay còn gọi là SAT – kiểm tra kiến thức tiếng Anh và Toán học của học sinh 7 tuổi và 10-11 tuổi.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng kiến thức đòi hỏi trong những bài thi này phần lớn yêu cầu ghi nhớ ngữ pháp một cách máy móc – cách học gợi nhớ đến phương pháp của những năm 50.

Dưới đây là những câu hỏi ngữ pháp tiếng Anh trong một bài thi mẫu dành cho học sinh 10-11 tuổi:

1. Đánh dấu vào ô ở mỗi dòng cho thấy từ “after” được sử dụng như một liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction) hay một giới từ (preposition).

{keywords}

2. Gạch dưới dạng động từ được chia ở thì hiện tại hoàn thành trong đoạn văn dưới đây

{keywords}

3. Đánh dấu vào lựa chọn cho thấy chức năng của cụm từ gạch chân được sử dụng trong câu

My baby brother was born in the hospital where my father works.

Cụm giới từ

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề chính

Mệnh đề danh từ

{keywords}

4. Từ gốc “struct” có nghĩa là gì trong các từ loại dưới đây?

{keywords}

5. Đánh dấu vào câu sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

{keywords}

6. Đánh dấu vào ô ở mỗi dòng, chọn liên từ gạch chân là liên từ phụ thuộc hay liên từ kết hợp

{keywords}

7. Khoanh tròn những từ hạn định (determiners) trong câu dưới đây

{keywords}

8. Gạch chân cụm danh từ dài nhất có thể trong câu dưới đây

{keywords}

Đáp án:

1. Câu 1 và câu 2 sử dụng “after” là giới từ. Câu 3 sử dụng “after” như một liên từ phụ thuộc.

2. has wanted

3. Mệnh đề quan hệ

4. Build

5. Gemma was doing her science homework.

6. Hai câu đầu tiên sử dụng liên từ kết hợp. Câu thứ ba sử dụng liên từ phụ thuộc.

7. Two, the, one

8. That book about the Romans

  • Nguyễn Thảo (Theo Quartz)

Xem thêm: