- Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn ký quyết định thu hồi Thẻ nhà báo đối với ông Đặng Ngọc Hoa, Phó tổng biên tập báo Thanh niên

Quyết định của Bộ trưởng TT&TT ký hôm nay nêu rõ, thu hồi thẻ nhà báo số hiệu IBT01621 thời hạn 2016-2020 đối với ông Đặng Ngọc Hoa (Đặng Việt Hoa), Phó tổng biên tập Báo Thanh niên.

Ông Đặng Ngọc Hoa bị thu thẻ nhà báo vì đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng ký quyết định thu thẻ nhà báo số hiệu IBT01627 của ông Võ Văn Khối.

Lý do ông Khối đã bị xử lý kỷ luật cách chức ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in báo Thanh niên tiếng Việt.

Báo Thanh niên có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của hai người trên và gửi về Cục Báo chí trước ngày 18/12.

M.Anh