Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

Cập nhập tin tức Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư, giới thiệu bầu Chủ tịch Phú Yên

Ông Tạ Anh Tuấn, 53 tuổi, Thứ trưởng Bộ Tài chính được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND Phú Yên.