Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn

Cập nhập tin tức Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn

Đặc khu kinh tế: Đảng lãnh đạo như thế nào?

Chủ tịch HĐND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) băn khoăn về thiết chế sự lãnh đạo của đảng đối với các đặc khu như thế nào?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Ngăn chặn vận động bầu cử trái luật

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh ngăn chặn việc vận động trái quy định của pháp luật, lợi dụng vận động bầu cử để kích động.