Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn

Cập nhập tin tức Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn

Đặc khu kinh tế: Đảng lãnh đạo như thế nào?

Chủ tịch HĐND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) băn khoăn về thiết chế sự lãnh đạo của đảng đối với các đặc khu như thế nào?