- Thủ tướng vừa phê chuẩn 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trịnh Hữu Khang, Giám đốc Sở GD&ĐT và ông Nguyễn Trung Thảo, Giám đốc Sở KH&ĐT.

{keywords}

Ông Trịnh Hữu Khang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đàm Văn Eng để nhận nhiệm vụ mới.

Cùng với đó, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

T.Hằng