- Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

{keywords}
3 Phó chủ tịch mới của UBND TP Hà Nội

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc; ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở KH&ĐT và ông Nguyễn Doãn Toản, Giám đốc Sở Tài chính.

Cùng với đó, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Vũ Hồng Khanh và ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhận nhiệm vụ mới và ông Trần Xuân Việt nghỉ hưu theo Chỉ thị của Bộ Chính trị.

T.Hằng