Thủ tướng vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự UBND TP.HCM.

Cụ thể, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Lê Văn Khoa, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Công Thương và bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

{keywords}

Ông Nguyễn Thành Phong được phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Lê Đông Phong, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP; ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND TP; ông Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT; bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Hoàng Quân, ủy viên Trung ương Đảng.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Tất Thành Cang, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới; ông Lê Mạnh Hà để nhận nhiệm vụ mới; bà Nguyễn Thị Hồng để nghỉ hưu theo chế độ; ông Hứa Ngọc Thuận để nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ và ông Nguyễn Hữu Tín để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Nguyễn Chí Thành, Trung tướng, nguyên Giám đốc Công an TP để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ; ông Võ Văn Luận, nguyên Chánh văn phòng UBND TP để nghỉ hưu theo chế độ; ông Thái Văn Rê, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT để nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP và bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính để nghỉ hưu theo chế độ.

(Theo VGP)