thư viện game mobile

Cập nhập tin tức thư viện game mobile

Nhân sự làng game mobile càng ngày càng "trẻ hóa"

(Gamesao) - Nhân sự làng game mobile Việt càng ngày càng trẻ hóa, điều này cho thấy sự năng động và tài năng của một thế hệ mới. Tiêu biểu phải kể đến đội ngũ phát triển dự án Thư viện mở về game mobile đầu tiên Việt Nam – WikiMobi.