Một lái xe ô tô đã liều biểu diễn trong lúc chiếc cầu vượt chưa hoàn tất việc ghép nối tại đường Grevelingensluis Bruinisse, Hà Lan. 


H.P (tổng hợp)