thua Lào

Cập nhập tin tức thua Lào

Tốc độ tăng năng suất lao động Việt Nam đã thấp hơn Lào

Các chuyên gia kinh tế của Đại học KTQD đã đưa ra những bằng chứng về giới hạn tăng NSLĐ của Việt Nam, so sánh với các quốc gia khu vực và cảnh báo tương lai "rơi vào bẫy thu nhập trung bình" của nền kinh tế Việt Nam.

Ba năm cải cách, môi trường kinh doanh chỉ hơn Lào, Campuchia

Nhiều chỉ số của môi trường kinh doanh Việt Nam dù có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt trung bình ASEAN 6, chỉ nhỉnh hơn so với Lào và Campuchia.

'Nếu không đổi mới, Việt Nam sẽ thua Lào, Campuchia'

30 năm qua chúng ta làm được rất nhiều việc, chỉ tiếc là dân số vàng còn lãng phí. Việt Nam chưa giàu nhưng đã toan về già.