thừa thầy thiếu thợ

Cập nhập tin tức thừa thầy thiếu thợ

Đừng tưởng vào được đại học mà yên

Bằng tú tài của Đức được đánh giá rất cao, các trường đại học ở Anh, Mỹ đều sẵn sàng nhận các học sinh đã tốt nghiệp trung học ở Đức.

Không thể hội nhập chỉ với Kỹ sư, Tiến sỹ

Một thực tế phổ biến hiện nay là với đa phần giới trẻ, các trường nghề chỉ được coi là lựa chọn cuối cùng khi giấc mơ gõ cửa các trường đại học của họ không đạt được.