- Trong các khoản nợ kéo dài mà xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền, TT-Huế) buộc phải thanh toán, tiền nợ tại các nhà hàng lên đến hơn 264 triệu đồng.

Vừa qua, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách.

Quá trình thanh tra, đơn vị này đã phát hiện UBND xã Quảng Thái vướng nợ nần kéo dài, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

{keywords}

Kết luận thanh tra


Theo kết luận thanh tra, năm 2010, khi bàn giao giữa 2 chủ tịch UBND xã cũ và mới, ngân sách xã Quảng Thái ‘âm’ các khoản phải trả hơn 676 triệu đồng. 

Đến tháng 9/2015, ngân sách xã tiếp tục nợ một số khoản đã chi cho hoạt động thường xuyên nhưng chưa bố trí được nguồn thanh toán trên 505 triệu đồng.

Trong đó, các khoản nợ phát sinh của năm 2012 trở về trước hơn 157 triệu đồng, phát sinh năm 2013 là 50 triệu đồng, năm 2014 thêm hơn 97 triệu đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2015 phát sinh hơn 199 triệu đồng.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, một trong những nguyên nhân khiến các khoản nợ đọng kéo dài qua nhiều năm, qua nhiều thời kỳ là do việc thực hiện một số nhiệm vụ chi chưa chấp hành dự toán (vượt cao so với dự toán), chi tiếp khách, hội nghị của UBND xã và một số ban ngành, đoàn thể chiếm tỉ trọng lớn trong chi thường xuyên và chưa tiết kiệm trong điều kiện ngân sách xã còn khó khăn, nguồn thu hạn chế.

{keywords}

Quảng Thái là xã bãi ngang, thuộc vùng khó khăn của huyện Quảng Điền

Trước sự việc trên, UBND huyện Quảng Điền đã chỉ đạo chính quyền xã Quảng Thái hiện tăng cường tiết kiệm chi và đẩy mạnh thu ngân sách để tạo nguồn giải quyết dần các khoản nợ qua nhiều đời chủ tịch xã, do trước đây chưa có nguồn thanh toán.

Đồng thời, liên quan đến việc này, lãnh đạo huyện Quảng Điền cũng đã  ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với 2 trường hợp nguyên là Chủ tịch UBND xã Quảng Thái, giai đoạn từ năm 2015 trở về trước.

Quang Thành