thuật toán Facebook

Cập nhập tin tức thuật toán Facebook

Thuật toán nguy hiểm của Facebook hoạt động ra sao?

Nhiều cựu nhân viên đã tố cáo thuật toán của Facebook ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách hiển thị nội dung trên nền tảng.