thực trạng doanh nghiệp

Cập nhập tin tức thực trạng doanh nghiệp

Thua Thái Lan, Indonesia: Đừng vội mơ xa

Doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn tăng nhanh về quy mô nhưng hiệu quả lại thấp so với doanh nghiệp các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, ông Phạm Đình Thuý, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê nhận định.