Ngày 15/6, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 1/6 về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với CSDL quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác.

Thông báo nêu rõ, tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan, các doanh nghiệp viễn thông tham dự đều thống nhất rằng việc kết nối dữ liệu sẽ giúp khắc phục được tình trạng SIM rác, SIM nặc danh được sử dụng thiếu quản lý ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức… Mặt khác, việc kết nối, xác thực cần được thực hiện đồng bộ, bình đẳng giữa các nhà mạng, dữ liệu cần được bảo vệ an toàn, không ảnh hưởng tới kinh doanh của các nhà mạng, riêng tư của thuê bao.

Việc đối soát dữ liệu SIM đang hoạt động được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/7/2022 (Ảnh minh họa)

Kết luận cuộc họp ngày 1/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông thống nhất quy trình thực hiện cấp số thuê bao mới, rà soát cơ sở pháp lý và lựa chọn các giải pháp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phương án tổ chức đối soát, xác thực thông tin thuê bao đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông và các ngành nghề kinh doanh có liên quan sử dụng số điện thoại di động.

Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động bảo đảm hạ tầng CNTT, an toàn thông tin thực hiện kết nối CSDL thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với CSDL quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động khẩn trương phối hợp với các bộ: Công an, TT&TT kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, tiến hành đối soát ngay dữ liệu SIM đang hoạt động, đảm bảo xác thực khớp đúng giữa 3 thành phần gồm thông tin của thuê bao đăng ký tại các doanh nghiệp viễn thông; thông tin cá nhân của thuê bao trong CSDL quốc gia về dân cư và thông tin người đang sử dụng/sở hữu/nắm giữ SIM thực tế, hoàn thành trước ngày 30/7.

Các doanh nghiệp viễn thông di động cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch, triển khai đối soát, cập nhật thông tin đối với số thuê bao đã được CSDL quốc gia về dân cư xác định là có thông tin chưa chính xác theo quy định, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Liên quan đến việc kết nối thông thuê bao với CSDL quốc gia về dân cư, ngày 13/5, Bộ TT&TT đã giao Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông di động sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước để triển khai kết nối CSDL tập trung thuê bao của doanh nghiệp viễn thông di động với CSDL quốc gia về dân cư qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Cục Viễn thông được giao là đầu mối chung, phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ TT&TT, các đơn vị thuộc Bộ Công an và các doanh nghiệp viễn thông di động trong việc triển khai kết nối.

Trước đó, các đơn vị của Bộ TT&TT và Bộ Công an đã trao đổi, thống nhất về kế hoạch triển khai, phương án kỹ thuật nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ trong việc kết nối CSDL thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với CSDL quốc gia về dân cư.

Vân Anh