thuốc kích thích tăng trưởng

Cập nhập tin tức thuốc kích thích tăng trưởng

Đường dây 'ngầm' chuyển chất độc Trung Quốc vào Việt Nam

Những đường dây hoạt đông chui, bất hợp pháp này dường như không thể kiểm soát đang ngày ngày chuyển hóa chất độc hại từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sự thật về thuốc 'siêu tăng trưởng' phun rau cần 3 ngày là thu hoạch

“Một lứa rau cần 30-45 ngày mới được thu hoạch, việc phun thuốc 3 ngày mà rau có thể thu hoạch được là hoàn toàn không có thật ”.