Thương hiệu doanh nghiệp

Cập nhập tin tức Thương hiệu doanh nghiệp

Tố chất Việt và lộ trình 3 điểm để xây dựng thương hiệu

“Một số doanh nghiệp đặt trọng tâm xây dựng chiến lược thương hiệu trước có thể do chưa thấu hiểu rằng thực chất truyền thông chỉ là phương thức tạo hào quang. Quan trọng nhất phải là có thực lực, tức là sản phẩm chất lượng tốt”.