thương hiệu vịt biển

Cập nhập tin tức thương hiệu vịt biển

Đoàn Văn Vươn, ông nông dân "dị biệt"

Vịt biển Đoàn Văn Vươn giờ đã trở thành một thương hiệu và luôn trong tình trạng cháy hàng. Điều gì đã tạo nên một thương hiệu như vậy?

Đoàn Văn Vươn kể chuyện nuôi vịt biển sạch

"Đây là trứng vịt sạch không ăn cám công nghiệp. Còn đây là tôm rảo cũng siêu sạch vì chỉ ăn thức ăn tự nhiên. Vịt biển thịt còn ít lắm, chưa có nhiều để cung cấp ra thị trường"