thương mại điện tử,

Cập nhập tin tức thương mại điện tử,

Thương mại điện tử ‘chắp cánh’ đưa sản phẩm OCOP Quảng Ninh vươn xa

Nắm bắt xu hướng phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, Quảng Ninh đã tăng cường nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đưa sản phẩm OCOP “lên sàn”, tiếp cận và mở rộng thị trường hiệu quả.