thương mại Việt Nam - Thái Lan

Cập nhập tin tức thương mại Việt Nam - Thái Lan

MM Mega Market góp sức xúc tiến thương mại Việt - Thái

MM Mega Market luôn nỗ lực trong quảng bá hàng Việt tới thị trường Thái Lan, tạo cầu nối đưa các doanh nghiệp xứ chùa vàng tìm hiểu nông sản Việt, tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa Thái Lan ở MM Mega Market Việt Nam.

Hết 'lũ quét' hàng Tàu đến 'dòng thác' hàng Thái

Việc hàng Thái chiếm ưu thế tại Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Liệu hàng Thái có trở thành thành dòng xoáy, “lũ quét” như Việt Nam đã từng chịu trận với hàng Tàu.