thương nhân phân phối xăng dầu

Cập nhập tin tức thương nhân phân phối xăng dầu

Khi không liên lạc được với 2 thương nhân phân phối xăng dầu, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã đề nghị cơ quan quản lý tại địa phương tìm hiểu lý do vì sao không có hoạt động nào liên quan đến xăng dầu.